railcomplete - the video
product-shot

RailCOMPLETE®   

RailCOMPLETE® er en AutoCAD® plugin for prosjektering av jernbaneanlegg i høy detalj i 2D og 3D. Startpunktet er en sporfil i 2D eller 3D der du legger inn kilometrering og referansespordefinisjoner og deretter dine jernbanetekniske objekter av alle typer. Detaljert objektinformasjon samt koblinger mellom relaterte objekter legges enkelt inn og er tilgjengelig for visning og editering med et utvalg av støtteverktøy. Med liten innsats produserer du høykvalitets tegninger i 2D og 3D, tilpassede tabeller, rapporter, samt railML filer for kapasitets-simulering.

RailCOMPLETE® holder dine geografiske og skjematiske tegninger synkrone og stiller til rådighet et utvalg av innsyns-, visnings- og rapporteringsverktøy, samt import / eksport i standard formater for jernbaneanvendelser.

RailCOMPLETE® objekter og tegneregler blir skreddersydd for din jernbaneforvaltning.

Nøkkelaspekter i RailCOMPLETE® er:

  • - økt dataverdi
    - redusert planleggingsinnsats
    - konsistente og feilfrie modeller
    - enkel import og eksport
    - grafikk og tekst lagres i standard AutoCAD® 2013 format som kan benyttes videre uten RailCOMPLETE®

RailCOMPLETE® bringer kontroll og tilfredsstillelse tilbake – EMPOWERING RAILWAY ENGINEERS.

 
claus

Under planleggingen og byggingen av Gardermobanen erkjente jeg at teknologiene vi brukte var lite kompatible.

Etter flere tiår i bransjen har jeg nå fått være med på å lage et verktøy som samler alle data på ett sted, minsker kostnadene, øker nøyaktigheten og forenkler planlegging og bygging.

RailCOMPLETE® er dette verktøyet.
Og det vil komme mer...

signature